Jdi na obsah Jdi na menu
 

Něco o testacích

Testace

 Klubová testace má za úkol potvrdit historickou původnost vozidla a předchází testaci krajskou testační komisí.

Ekotestace má za úkol potvrdit historickou původnost vozidla a po úspěšné testaci se vozidlo zařadí do registru HV na příslušném úřadě vedoucí registr HV.

- vozidlo musí mít platnou STK (má-li vydanou RZ)

- nemusí mít platnou STK, jedná-li se o změnu vlastníka v tzv. depozitu

 Krajská testace má za úkol kontrolu technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

 Obě testace probíhají zpravidla v jeden den na jednom místě.

 Vozidlo musí splňovat:

 -    věkový limit dle kodexu FIVA,  ( 30 let  pro rok 2015 = max. r.v. 1985 ) - nutno doložit dokumentací, TP nebo dle výrobních štítků

 -    označení vozidla  tzv. VIN musí být vyraženo či přiděláno na originálním štítku originálním způsobem a musí být čitelné a bez patrných stop po manipulaci. Vozidlo, které nemá číslo rámu nelze zaregidstrovat - většinou se použije číslo motoru ( nutno konzultovat s komisařem ). 

 -    historické vozidlo nesmí být užíváno k běžnému provozu ani nesmí být užíváno ke komerčním účelům

 -    při focení na průkaz HV nesmí mít vozidlo přidělanou neplatnou registrační značku ( dovozovou, původní před zrušením atd.), v pozadí nesmí být jiné vozidlo nebo osoby. Pozadí musí být kontrastní, aby bylo možno rozeznat obrysy vozidla a jeho jednotlivé části. 

 -   vozidlo musí být vyfoceno tak, jak bude provozováno po pozemních komunikacích ( např. dovybaveno světelnou rampou. )apod.

 -    vozidlo musí být v odpovídajícím technickém a optickém stavu.

  

Odpovídajícím stavem vozidla se rozumí zejména:

 1 -   původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem

 2 -   původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě z vybavení, které výrobce nabízel nebo prodával v období normálního provozu vozidla, původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol či poklic je třeba doložit ( prospekty, katalog doplňků apod.) Vozidlo musí mít pneumatiky příslušné rychlostní a zátěžové kategorie např.: 180/65 R15 92H ( 92 = 630 kg, H = 210 Km/hod. )

 3 -   velmi dobrý technický stav a celková bezchybná funkčnost

 4 -   karoserie ( bez koroze, poškození, stop po havárii apod.)

 5 -   jednotný celistvý lak ( bez neodborně opravených míst, různých odstínů dané barvy, většího počtu oděrek a jiného poškození );  u původního laku, který ještě nikdy nebyl  přestříkáván je možná větší benevolence v zájmu zachování originality. V tomto případě je směrodatné individuální posouzení komisaři TK.

 6 -   povrchy chromovaných a hliníkových součástí bez kazů, matů, zachromované hloubkové koroze.

 7 -   není dovoleno nahrazení chromu stříbřenkou či barevnou napodobeninou chromu.

 8 -   znaky, emblémy a označení odpovídající danému modelu a roku výroby

 9 -   celková čistota karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány)

 10 - interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně  spravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)

 11 nesmí být namontovány doplňky původem mimo dobu vzniku vozidla

 12 stav brzdového systému, řízení a zavěšení kol musí být dokladován prohlídkou v odborném servisu nebo STK ( určí komisaři )

 13 na vozidle nesmí být polepy, které nebyly dodávány výrobcem ( např.: reklamní od sponzorů ). Tolerují se jen polepy, které vyžadovali podmínky provozu ( např. CZ, nebo konstrukční rychlost )

  

POZOR!!! 

         Argumentace typu: „Já si teď jen dva měsíce pojezdím a auto hned půjde na kompletní repasi“ nebo "já si ty kola a zrcátka do týdne vyměním" jsou nepřijatelné. Testujte až když bude vůz zcela hotov! Testační komise odmítne majitele vozů, které nesplňují výše uvedené požadavky. Stejná kritéria platí i pro retestace již testovaných vozidel, které se provádí každý rok. Stroje postupem času stárnou a loňská úspěšnost při testaci nemusí být automaticky zárukou té letošní.  Bez doložení protokolu o tech. kontrole HV, z STK nebo z odborného servisu nebude vůz otestován resp. retestován.

 

 Připravte si:

 -     doklad o historii vozidla ( majitelé, významné osobnosti apod. )

 -     doklady o nabytí vozidla ( kupní smlouva apod.)

 -     doklady o technických a provozních údajích ( TP, servisní knížka, různá oficiální literatura, prospekty atd.). Nezbytně nutné je doložit rok výroby. 

 -     fotografie u  automobilů a motocyklů se sidecarem:  levoboční pohled přední a pravoboční pohled zadní

 -     fotografie u motocyklů (sólo) pravoboční a levoboční pohled 

 -     fotografie v počtu 6+6 ks (6 x 9 cm) pro klubovou i krajskou testaci a 1+1 ks (9 x 13 cm) na klubový průkaz.

 -     doklad o technickém stavu vozidla – u hydraulických a pneumatických brzdových soustav  z STK či jiné dílny vybavené brzdovými válci, ideální je klasické STK 

 -     předseda nebo některý z členů krajské tetační komise určuje rozsah prohlídky

 -     formulář „Žádost o provedení testování historického vozidla“

 -     doporučujeme aby si majitel prověřil, že vozidlo s tímto VIN  není v databázi motorových vozidel vedeno 

 

Na úřad si vezmete:

 -     doklad o uzavřeném povinném ručení

 -     správní poplatek je jako u přihlášení běžného motorového vozidla

 -     v každém kraji je jedno pracoviště, které se zabývá registrací historických a sportovních vozidel, majitel historického vozidla si musí registraci vyřídit na úřadě, který se vztahuje k jeho místu trvalého pobytu

 -     vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla potvrzenou žádost o provedení klubové a krajské textace

 -     1 pár fotografií ( 6 x 9 cm ) pro průkaz HV

 -     původní registrační doklady nebo doklad o vyřazení z registru vozidel jiného státu (není podmínkou)

 -     doklad totožnosti 

 

Závěrem

Každý rok se do 31. května majitel s vozidlem dostaví ke klubové a následně i krajské komisi, aby se prohlídkou a zápisem potvrdila způsobilost pro další rok. Opět zde bude nutno předložit doklad o kontrole brzd - naše komise to vyžaduje minimálně jednou za dva roky. Předseda krajské komise potvrdí razítkem do průkazu historického vozidla jeho způsobilost pro další rok ( do 31.5. následujícího roku).

 

Pozor: 

Neprodloužený průkaz historického vozidla se považuje za nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Testační komise odevzdávají seznamy prodloužených průkazů HV na příslušné Krajské úřady.

  

Legislativa: Vyhláška o registraci historických vozidel: Sb. č.355 / 2006

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář