Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápisy ze schůzí

Schůze Slováckého veteran car clubu Uherské Hradiště:

Kdy   :  každou poslední neděli v měsíci (mimo červenec a prosinec).

2017 = /29.1./ 26.2./ 26.3./ 30.4./ 28.5./ 25.6./ 27.8./ 29.10./ 26.11./

Čas/místo :  9.30 hod./ Panský Dvůr v Kunovicích / mapa zde:

Pro informace použijte tento odkaz na email nebo SMS na tel.: 777 551 367
 

Starší zápisy

Schůze v roce 2017

Zápis ze schůze 29.1 2017. Přítomných 63 členů a 13 omluveno, 16 neomluveno.

Na programu bylo:

  • akce letošní sezóny - klubové akce
  • info ze školení v Praze
  • hospodaření klubu
  • následující akce
  • diskuze

Na začátku schůze si vzal slovo předseda klubu a všechny srdečně přivítal. Předeseda klubu předal slovo panu Trusíkovi, který nás uvedl do představ o financích našeho klubu. Pověděl nám, jaké byly příspěvky loňského roku a jaké byly výdaje. Klub si vede v hospodaření velmi dobře. Dále nás seznámil s informacemi ze školení testačních komisařů, dodal pro všechny členy klubu, že je třeba mít alespoň 50% účast na schůzích klubu, což znamená navštívit za rok alespoň 3-4 schůze.

Kvůli nové legislativě se musí opět doregistrovat spolek, což byla další informace, kterou nám pan Trusík sdělil.
Dalším bodem byly volby do výboru klubu. Co se týče obsazení hlavních míst klubu jako je předseda, místopředseda, pokladník, revizní komise, či klubová testační komise zůstává stále při stejném obsazení, jako loni. Nikdo z účastněných členů nevyslovil nesouhlas a tak to tedy zůstává až na drobné úpravy. Změna nastala u členů výboru, kdy ze zdravotních důvodů požádal o zproštění výkonu funkce pan Mezírka. Na jeho místo byl navržen pan Radim Chvilíček.

Letošní akce, které nás čekají, jsou následující:

- 30.4.2017 se budou konat po schůzi v odpoledních hodinách testace.

- 6.5.2017 se uskuteční výstava v Lednici.

- 13. 5. 2017 se koná tradiční výstava v Luhačovicích.

Přesné termíny a další akce okolních klubů se doladí na školení komisařů, kde se vše projedná a ustanoví se přesně danné termíny, které budou zveřejněné na našich webových stránkách. Padl zde také návrh, že místo Kamínek by se letos jelo na Smraďavku, ale to se musí ještě projednat. Bude se jednat asi o 120 účastníků, pro které je třeba zajistit občerstvení atd. To však probereme na následující schůzi.

Závěrem schůze pokladník vybral členské příspěvky a následovala volná debata na různá témata, především zhodnocení loňských úspěchů, povídání o následujících akcích a další věci.  

Další schůze bude 26. února 2017 - srdečně zveme, proběhne i školení z aktuálních dopravních předpisů ! ! !

-SV-