Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápisy ze schůzí

Schůze Slováckého veteran car clubu Uherské Hradiště:

Kdy   :  každou poslední neděli v měsíci (mimo červenec a prosinec).

2017 = /29.1./ 26.2./ 26.3./ 30.4./ 28.5./ 25.6./ 27.8./ 29.10./ 26.11./

Čas/místo :  9.30 hod./ Panský Dvůr v Kunovicích / mapa zde:

Pro informace použijte tento odkaz na email nebo SMS na tel.: 777 551 367

 

Starší zápisy

Schůze v roce 2017

Zápis ze schůze 28.5.2017. Přítomných _členů, _omluveno a _neomluveno.

Na programu bylo:

 • informace o proběhlých akcích
 • upřesnění cílové jízdy
 • blížící se akce akce
 • diskuze

Jako první si vzal slovo předseda klubu, všechny přivítal a seznámil nás s programem dnešní schůze. Po přivítání se rozvedla diskuze o uplynulých akcích, kterých jsme se zúčastnili jako třeba výstava vozidel ve Starém Městě. Další akcí o níž se zmínil byla akce Otvírání pramenů v Luhačovicích. Velké poděkování p. Stojovi za organizaci. Počasí přálo a tak vše dopadlo velmi dobře jenom drobné námitky na volbu roku 1945 pro zúčastněné vozidla, ale jinak to nešlo nastavit vysvětlil pan Trusík .

Dalším bodem k projednání byla cílová jízda do Kyjova, kde je změna v pořadí trasy. Sraz bude jako vždy v Uherském Ostrohu potom vyrazíme do Kyjova na oběd a potom do Milotic na prohlídku Zámku.

Následoval bod který seznámil členy s akcemi, které nás čekají v následujícím měsíci namátkou  sraz historických vozidel Svatý Hostýn,  XIX. Oldtimer Festival Slavkov u Brna, Dolňácké slavnosti Hluk s tradiční jízdou králů, 12. ročník setkání historických vozidel v Šitbořicích více v kalendáři

Závěrem schůze byla volná debata na různá témata, především zhodnocení událostech uběhlého měsíce, povídání o následujících akcích a další věci.

Příští schůze se koná 25. června 2017

-SV-

 

Zápis ze schůze 30.4.2017. Přítomných 62 členů a 3 členové omluveni.

Na programu bylo:

 • pravidelná testace vozidel
 • Luhačovice rekonstrukce zpevněných ploch lázní !!!
 • blížící se akce akce
 • diskuze

Další schůze se bude konat 28. května 2017.

-BT-


 

Zápis ze schůze 26.3.2017. Přítomných 66 členů, 14 omluveno a 17 neomluveno.

Na programu bylo:

 • info. testace
 • Luhačovice
 • akce
 • diskuze

Na začátku schůze si vzal slovo pan Trusík a všechny srdečně přivítal. Hned z kraje nám připomněl, že 30.4. budou probíhat testace HV v areálu SAS ve Starém městě. Co se týče prodlužování, stále platí jako loni délka prodloužení. Od 1.7. však bude mít prodloužení dvouletý cyklus.

 

Pan Trusík nám také pověděl pár perliček z testací. Od začátku letošního roku prodělalo testace 25 vozidel, z toho nejzajímavější vozidla, která testoval byla Mercedes Benz 220 A nebo Packard 353 - 1927. Také všem doporučil, aby včas a správně vyplnili formuláře, které jsou ke stažení na internetových stránkách klubu http://www.vccuh.estranky.cz.


Co se týče blížící se akce v Luhačovicích, letos kvůli nedostatku místa pro parkování pojedou auta do roku výroby 1945. Mělo by se jednat řádově o 30 vozidel.

 

Během tohoto měsíce se bude konat Czech Drive Zlin a to v sobotu 29. dubna. V květnu pak stojí za zmínku Lednice, která se koná první sobotu v květnu.

 

Závěrem pak proběhla společná diskuze, kdy členové klubu mezi sebou diskutovali, měnili si své názory, příběhy, řešili se příběhy z testací, dálniční kupóny apod.

Další schůze se bude konat 30. dubna 2017.

-SV-


 

Zápis ze schůze 26.2. 2017. Přítomných 71 členů, 9 omluveno a 17 neomluveno.

Na programu bylo:

 • hospodaření klubu
 • testace
 • změny ve vyhlášce
 • letošní klubové akce
 • nejbližší akce
 • školení
 • diskuze

 

Na začátku schůze si vzal slovo pan Trusík a všechny srdečně přivítal. Tentokrát jsme se na schůzi sešli v hojném počtu, což velmi ocenil. Revizní komise vše odsouhlasila. Stav pokladny k 1.1.2017,příjmy ,výdaje a zůstatek, takže bylo více výdajů, než příjmů, ale nijak to neohrozí činnost klubu, díky tomu, že letos se nepořádá soutěž, která se konala v loňském roce a tak by mělo dojít ke srovnání příjmů s výdaji, ne-li navýšení zmíněných příjmů. Abychom toho opravdu dosáhli a nepřesáhli naši stanovenou hranici, hodně jsme letos investovali a také ještě budeme. Proto jsme se rozhodli letos pořádat ještě dvě klubové jízdy, kde předpokládáme další náklady na jídlo, pití atd. Také zde koluje myšlenka, že bychom oslovili nějaký dům v Luhačovicích, kde bychom zajistili nějakou restauraci s pohoštěním pro cca 100 účastníků, abychom předešli případným komplikacím s hledáním volného místa v nějaké restauraci.

 

Testace je pro nás zdroj příjmů a u té jsme se také chvíli pozastavili. Máme zde eko-testace i pár zahraničních testací. Přes to, že jsme se domnívali, že je krize a výdělky budou spíše klesat, opak je pravdou práce stále přibývá. Jenom v registru našeho klubu už je přes 400 vozidel.

Co se týká přeregistrace klubu tak to bude řešit předseda. Je hodně špatná komunikace s krajským úřadem, což vede k velkým neočekávaným komplikacím.

Termíny testací budou po dubnové schůzi 30.4.2017. Dopoledne se bude konat schůze, odpoledne budeme v areálu SAS Uherské Hradiště provádět testace. Tak jako loni to bude opět na stejném místě. Pan Trusík také oznámil, že by rád viděl také vozidla, které cca 10 let neviděl, alespoň na nějakých akcích, jinak nemá cenu prodlužovat průkazy. Komu termín nevyhovuje má ještě možnost po květnové schůzi.

Zpět k vyhlášce 56. Tato vyhláška nám přinese několik zásadních změn jako možnost převodu vozidla, které je na bílých značkách a splňuje limity historických vozidel, dále pak protažení termínů testací na dva roky, což všechny jistě potěší. Další změny, které ve vyhlášce byly, byly spíše dekorační. Nás především zajímaly tyto zásadní změny.

A teď k akcím v letošním roce. Čekají nás čtyři hlavní akce, začínáme Lednicí, pak budou Luhačovice, následně bude Petrova Ves a nás nejvíce zajímá cílová jízda. Co se týká Luhačovic tak na starost jednání s Luhačovicemi si vezme pan Soja a pan Hřib. Omezíme rok výroby do roku 1945, aby nám tam nedocházelo k najíždění mladších vozidel. Je třeba také zajistit nějak restaurace, parkování vozidel a mnoho dalšího s čímž by pan Trusík i předseda klubu chtěli pomoci a rádi uvítají jakoukoliv pomoc členů klubu. Naopak Lednice bude vhodnější pro novější vozy. Cílová jízda je zatím naplánovaná z Uherského Ostruhu, odkud by se jelo do Milotic na zámek, tam zkusíme domluvit prohlídku zámku, kde bychom to viděli tak na dvě skupiny. Následně bychom jeli do Kyjova do restaurace případně to prohodíme. Pan Blažek zajistí restauraci o což ho pan Trusík poprosil. Druhá cílová jízda, která bude na podzim bude z Uherského Ostrohu, přes Boršice směrem na Smraďavku.

 

Akce, které nás tento měsíc čekají jsou následující. 17. března se můžeme těšit na Classic Show Brno 2017, 18. března pak je Auto-moto-veterán bazar Mohelnice a Auto-moto-veterán bazar a bleší trh Svitavy. Poslední akcí tohoto měsíce, která stojí za zmínku je Auto-moto veterán burza Baška. Bližší informace o těchto akcích, i dalších akcích tohoto roku, které byste si rozhodně měli zapsat do diáře, naleznete na stránkách našeho klubu. Za zmínku stojí také akce 29.dubna Czech Drive Zlin, kde bude výstava historických vozidel. Pořadatelé by rádi oslovili také kluby, aby zde prezentovaly svá vozidla do roku 1945 a jsou vozidla zdarma, poválečné za 100,- pokud by někdo chtěl přijet s vozidlem 1987 a více tak je to za 1 500,- u motocyklů je to cenově stejné.

Závěrem pak proběhla společná diskuze, kdy členové klubu mezi sebou diskutovali, měnili si své názory, příběhy, řešili se příběhy z testací, dálniční kupóny apod.

Pak proběhlo malé školení o změnách a předpisech o dopravě.

Další schůze se bude konat 26. března 2017.

-SV-


 

Zápis ze schůze 29.1 2017. Přítomných 63 členů a 13 omluveno, 16 neomluveno.

Na programu bylo:

 • akce letošní sezóny - klubové akce
 • info ze školení v Praze
 • hospodaření klubu
 • následující akce
 • diskuze

 

Na začátku schůze si vzal slovo předseda klubu a všechny srdečně přivítal. Předeseda klubu předal slovo panu Trusíkovi, který nás uvedl do představ o financích našeho klubu. Pověděl nám, jaké byly příspěvky loňského roku a jaké byly výdaje. Klub si vede v hospodaření velmi dobře. Dále nás seznámil s informacemi ze školení testačních komisařů, dodal pro všechny členy klubu, že je třeba mít alespoň 50% účast na schůzích klubu, což znamená navštívit za rok alespoň 3-4 schůze.

 

Kvůli nové legislativě se musí opět doregistrovat spolek, což byla další informace, kterou nám pan Trusík sdělil.
Dalším bodem byly volby do výboru klubu. Co se týče obsazení hlavních míst klubu jako je předseda, místopředseda, pokladník, revizní komise, či klubová testační komise zůstává stále při stejném obsazení, jako loni. Nikdo z účastněných členů nevyslovil nesouhlas a tak to tedy zůstává až na drobné úpravy. Změna nastala u členů výboru, kdy ze zdravotních důvodů požádal o zproštění výkonu funkce pan Mezírka. Na jeho místo byl navržen pan Radim Chvilíček.

 

Letošní akce, které nás čekají, jsou následující:

- 30.4.2017 se budou konat po schůzi v odpoledních hodinách testace.

- 6.5.2017 se uskuteční výstava v Lednici.

- 13. 5. 2017 se koná tradiční výstava v Luhačovicích.

Přesné termíny a další akce okolních klubů se doladí na školení komisařů, kde se vše projedná a ustanoví se přesně danné termíny, které budou zveřejněné na našich webových stránkách. Padl zde také návrh, že místo Kamínek by se letos jelo na Smraďavku, ale to se musí ještě projednat. Bude se jednat asi o 120 účastníků, pro které je třeba zajistit občerstvení atd. To však probereme na následující schůzi.

 

Závěrem schůze pokladník vybral členské příspěvky a následovala volná debata na různá témata, především zhodnocení loňských úspěchů, povídání o následujících akcích a další věci.  

 

Další schůze bude 26. února 2017 - srdečně zveme, proběhne i školení z aktuálních dopravních předpisů ! ! !

-SV-